Công ty Cổ phần Tập Đoàn MKV

VPGD : Số 23 Ngô Gia Tự, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tra cứu văn bản

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

TT
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH
Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 20/08/2020
nd
Nghị định 28/2020/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 01/03/2020
TT
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH
Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 30/12/2019
nd
Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH
Nghị định hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 19/02/2019
nd
Nghị định 140/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 08/10/2018
TT
Thông tư 240/2016/TT-BTC
Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 11/11/2016

TT
Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH
Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của bộ lao động – thương binh và xã hội
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 28/12/2016
TT
Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH
Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
• Tình trạng: Hết hiệu lực                  • Ngày ban hành: 28/12/2016
TT
Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH
Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 11/11/2016
TT
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH
Danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động
• Tình trạng: Hết hiệu lực                 • Ngày ban hành: 16/06/2016
nd
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 15/05/2016
luat
Luật số 84/2015/QH13
Luật An toàn, vệ sinh lao động
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 25/06/2015
nd
Nghị định 37/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 15/05/2016
nd
Nghị định 88/2015/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
• Tình trạng: Hết hiệu lực                  • Ngày ban hành: 07/10/2015
TT
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 02/02/2015
TT
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 18/10/2013
TT
Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 18/10/2013
Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 18/10/2013
Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 11/06/2013
Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
• Tình trạng: Còn hiệu lực                  • Ngày ban hành: 10/06/2013
Nghị định 45/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
• Tình trạng: Hết hiệu lực một phần                  • Ngày ban hành: 10/05/2013
Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
• Tình trạng: Hết hiệu lực                  • Ngày ban hành: 14/11/2011